Has de descarregar-te el flash player per veure correctament aquesta web
 
 
     
     
Medalla d´honor de la Ciutat de Barcelona 2002
Col·laboren Serveis Socials del Districte de les Corts, CAP de Les Corts i CAP de Sarrià
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona - Districte de Les Corts
 
Generalitat de Catalunya - Departament de Benestar i Família
     
Qui som... Localització... Com funciona... Necessitem voluntaris... Notícies... Serveis... Àrea de descàrrega... Links d'interés...
 
Com funciona...
 
METODOLOGIA
Aquesta acollida és sempre personalitzada. Les trucades de telèfon donen lloc a una entrevista concertada en l’horari d’atenció al públic establert. En els casos que el veí no pugui desplaçar-se hi ha la possibilitat d’una visita a casa seva. No existeix la possibilitat de donar-se d’alta per telèfon.
Dues persones de l’equip gestor realitzen l’acollida, acte on es du a terme la lectura del reglament intern del Banc Solidari així com l’explicació de la naturalesa del banc, els serveis que s’ofereixen i es poden sol•licitar.
Es complimenta una fitxa amb totes les dades personals del voluntari, s’escaneja el seu DNI i es pren nota dels serveis als que s’ofereix o el que vol requerir.
En acabar el voluntari signa la fitxa i se li lliura el tríptic i full informatiu del Banc Solidari. Es lliurarà un carpeta amb informació del Banc Solidari al voluntari: reglament, descripció de serveis, funcionamemt, membres del Banc, tríptic i full informatiu, fitxa de voluntari i de sol•licitud de servei, memòria i estadística…
Les dades del voluntari passen a la nostra base de dades Acces per facilitar el posterior procés de connexió de serveis i seguiment posterior.

2. Demanda d’un servei
La demanda d’un servei pot donar-se per dues vies:
· mitjançant els Serveis Socials
· Directament pel voluntari ja donat d’alta sigui per telèfon o personalment

La recepció de la sol•licitud es formalitza en un full de sol•licitud de serveis amb la descripció dels detalls i particularitats del mateix.

     

3. Connexió demanda de servei i voluntari

A partir de la base de dades actualitzada setmanalment, s’editen llistats de voluntaris segons el tipus de servei que ofereixen. Cada llistat agrupa els voluntaris que han ofert per aquell tipus de servei, figurant la seva disponibilitat, edat, adreça (per proximitat del servei) i telèfon de contacte.
Així doncs, un cop entra una demanda es contacta per telèfon amb els voluntaris del llistat corresponent fins trobar el voluntari disponible i confirmar el servei al sol•licitant.
A la fitxa de sol•licitut es pren nota dels voluntaris consultats i qui efectuarà el servei.

4. Realització del servei

5. Seguiment del servei realitzat
Un cop s’ha realitzat el servei, es truca tant el voluntari com al beneficiari per constatar la realització del servei, que hagi anat tot bé, saber si ha existit alguna dificultat evitable i captar les impressions d’ambdues parts.
Al full del servei es recull tot aquest seguiment i es fa una valoració.

6. Informatització de dades
Totes les dades d’aquest procés queden informatitzades i reflectides en un programa d’acces:
· Dades del voluntari
· Serveis realitzats
· Voluntaris en actiu
· Voluntaris exempts
· Beneficiaris del procés

 
Avís Legal Diseño web activaweb